MENU

Chirurgie šitá na míru

Individuální přístup

Poradna Tým lékařů Druhy kýl

Vnitřní kýly

Je zvláštním druhem kýly, která není navenek vidět, ale klene se uvnitř dutiny břišní do výběžků pobřišnice.

Jedná se o skupinu kýl, které se charakterizují svou nebezpečností právě v tom, že jejich vzhled není vidět tak, jak je tomu u ostatních druhů kýl.

Může způsobovat řadu obtíží od méně až po velmi závažné.

Mezi vnitřní kýly patří:

Stručná anatomie:

Komplikace

Mezi nejvážnější komplikace kýly obecně patří její uskřinutí, tedy zaškrcení kýlního obsahu, kdy dochází k poruše výživy zaškrcených orgánů či jejich závěsů a jejich odumírání s následnou možností perforace, v případě střevní kličky tedy proděravění střeva a vylití střevního obsahu do dutiny břišní

Zde velmi specificky u hiátové hernie je možné, že obsahem dutiny hrudní bude část trávicího traktu z dutiny břišní. Pacient je v tuto chvíli indikován k operačnímu zákroku pomocí zobrazovacího vyšetření hrCT plic.

Klinický obraz

Je velmi různorodý

Vyšetření

Řešení odstranění tříselné kýly

Jediným možným a definitivním odstraněním vnitřní kýly je operační řešení.

Operační zákrok – co umožňujeme a na čem trváme

Doporučujeme: Hotel Antonie