MENU

Chirurgie šitá na míru

Individuální přístup

Poradna Tým lékařů Druhy kýl

Křečové žíly (varixy, žilní městky), chronické žilní onemocnění

Nejčastější žilní onemocnění, vznik zejm. v oblasti dolních končetin.

Výskyt

Civilizační choroba, postihuje hlavně obyvatele vyspělých zemí (v Evropě postihuje až 40 % žen a 20 % mužů).

Predispozice

Vyšší věk, dědičnost, ženské pohlaví, těhotenství, obezita, zvedání těžkých břemen, stav po žilní trombóze.

Stručná anatomie

Na dolní končetině rozeznáváme žíly povrchové a hluboké, hlavními (kmenovými) povrchovými žilami jsou velká saféna (žíla, která se utváří spojením žil nohy před vnitřním kotníkem, dále probíhá po vnitřní straně bérce a stehna a napojuje se na hlubokou – stehenní – žílu v třísle) a malá saféna (žíla probíhající po zadní straně bérce a napojuje se na hlubokou – v tomto případě podkolenní žílu – v podkolenní jamce), povrchový a hluboký žilní system dolní končetiny jsou propojeny sysémem spojek, hlavní spojení jsou v třísle a podkolení jak již bylo zmíněno výše, ale existuje velký počet dalších spojek v celém průběhu žil.

Primární (příčina je neznámá, předpokládají se poruchy stavby žilní stěny, nedostatečnost činnosti žilních chlopní) x sekundární (nejčastěji následek žilní trombózy).

Postupně dochází ke zpětnému toku žilní krve z hluboké do povrchové žíly, normáně je tok žilní krve opačný (nejdůležitější místa spojení povrchové a hluboké žíly, tzv. junkce, se nacházejí v třísle a podkolenní jamce, velikostí méně významné spojky, tzv. perforátory, se nacházejí v celém průběhu žil, i tyto perforátory, pokud jejich funkce není správná, mohou vést ke zpětnému toku krve, tzv. refluxu, a tím rozvoji cévního onemocnění).

Klinické projevy

Komplikace

Povrchový zánět žil (tzv. tromboflebitida či v případě postižení varikózních žil varikoflebitida), existuje však možnost přestupu zánětu na hluboký žilní system (potom se jedná o hlubokou žilní trombózu, u které hrozí embolizace), bércové vředy, krvácení z městku.

Vyšetření

Anamnéza, klinické vyšetření, ultrazvuk žil dolních končetin.

Léčba

Volba metody závisí na mnoha faktorech

Konzervativní léčba

Režimová opatření – aktivní pohyb, omezení dlouhého stání, sprchování končetin studenou vodou, podávání venofarmak (léky s pozitivním vlivem na žilní stěnu, zmírňují subjektivní příznaky), kompresní punčochy. Nevýhody: neřeší příčinu, cena venofarmak, nepohodlnost punčoch.

Chirurgická léčba

Principem je zrušení zpětného toku krve z hlubokého do povrchového žilního systému, tzv. refluxu, chirurgický výkon se nazývá krosektomie a provádí se v místech hlavních spojení povrchové a hluboké žíly, tedy třísle a podkolenní jamce, tímto dochází k odpojení povrchové žíly od hluboké a je odstraněn reflux, dále se provádí odstranění nefunkční kmenové povrchové žíly, většinou v rozsahu stehna a horní části bérce, žilní krev po tomto zákroku z končetiny teče převážně hlubokými žilami, varikózní větve kmenových žil se odstraňují speciálním nožem či klíšťkami z malých cca 3 mm dlouhých řezů, tímto způsobem se ošetřují i perforátory.

Metody odstranění povrchových kmenových žil

Týká se zejména velké safény, v případě malé safény se zpravidla provádí pouze přerušení a odpojení od hluboké žíly).

Metoda klasická

Nazývá se stripping, velká saféna – v tomto případě je vytažena speciální sondou většinou v rozsahu od třísla do oblasti horního bérce, její výhodou je jednoduchost, malá ekonomická náročnost, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, nevýhodou je vznik krevních podlitin, metoda je pro pacienta méně komfortní v pooperačním období, obvykle je doporučována pracovní neschopnost zhruba 3 týdny.

Radiofrekvenční a laserová ablace (odstranění)

Odstranění velké safény, při těchto procedurách dochází po zavedení speciální sondy do operované žíly k tepelnému poškození žíly z vnitřní strany, posléze k jejímu uzávěru a vstřebání, výhodou je nepřítomnost krvácení a pooperačních krevních podlitin, pracovní neschopnost je velmi krátká, maximálně v řádu dní, metoda je pro pacienta komfortnější, málo bolestivá, ekonomická náročnost je však vyšší, sonda je jednorázově použitelná a plně hrazena pacientem (cena je v současné době minimálně 15 000 Kč).

Sklerotizace

Doplňková metoda, při níž se do žíly vpraví injekční stříkačkou a jehlou speciální roztok, který poškodí žilní výstelku s tím ji zničí, tímto způsobem se ošetřují menší povrchové městky, eventuálně se takto ošetřují reziduální (zbytkové) křečové žíly, které není technicky možné odstranit operačně.

Pooperační průběh závisí na použité metodě

Viz výše, standardem je dočasné používání kompresních punčoch (zpravidla na 6 týdnů), k urychlení vstřebávání krevních podlitin je možné použitím některých speciálních gelů s místním působením, někdy je vhodné jako podpůrnou léčbu po operaci využít i venofarmakum.

Operační zákrok – co umožňujeme a na čem trváme

Pobyt v nemocnici

Doporučujeme: Hotel Antonie