MENU

Chirurgie šitá na míru

Individuální přístup

Poradna Tým lékařů Druhy kýl

Pupeční kýla – Hernia umbilicalis

Vakovité vyklenutí pobřišnice – peritonea, v oblasti pupku, kde přetrvává místo oslabení stěny dutiny břišní již od narození, s kýlním obsahem části orgánů dutiny břišní a jejich závěsů.

Vrozená – přetrvává od narození, u dětí může do věku 3–4 let vymizet.

Získaná – vzniká v průběhu života nepřiměřenou námahou, která je kladena na stěnu břišní (může se jednat o dlouhodobý kašel, zvedání těžkých břemen, těhotenství, aj.).

V průběhu života se ve většině případů pupeční kýla zvětšuje a rozšiřuje

Stručná anatomie:

Komplikace

Mezi nejvážnější komplikace kýly patří její uskřinují, tedy zaškrcení kýlního obsahu, kdy dochází k poruše výživy zaškrcených orgánů či jejich závěsů a jejich odumírání s následnou možností perforace (proděravěním střeva) v případě střevní kličky a vylitím střevního obsahu do dutiny břišní.

Klinický obraz

Vyšetření

Řešení odstranění pupeční kýly

Jediným možným a definitivním odstraněním pupeční kýly je operace.

Princip operace

Principem operace je drobný řez v závislosti na velikosti kýly pod, event. nad pupkem, vypreparování kýlního vaku a plastika kýlní branky tak, aby stěna břišní byla zpevněna v místě vzniku kýly dostatečně pevně.

Operační zákrok – co umožňujeme a na čem trváme

Pobyt v nemocnici

Naší motivací a heslem je: CHIRURGIE S LIDSKOU TVÁŘÍ

Doporučujeme: Hotel Antonie